ผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพการรับรองและมาตรฐานของ ฮาลาล
พฤศจิกายน 5, 2018

ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร

FSSC 22000 หรือมีชื่อเต็มว่า Food Safety System Certification 22000 คือ ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหารเพื่อให้เป็นมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร
ออกแบบมาเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือบริษัทผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ที่นำเอาระบบ ISO 22000 และ PAS 220 มาใช้ มาตรฐานนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการรับรองระบบความปลอดภัยทางอาหารขององค์กรในห่วงโซ่อาหารที่แปรรูป FSSC 22000 ยังเป็นมาตรฐานที่สามารถให้การรับรองโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้ครอบคลุมห่วงโซ่อาหารทั้งหมดอีกด้วย

บริษัท ทองหล่อเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพและได้รับมาตรฐานสินค้าที่ปลอดภัย สะอาดและมีประสิทธิภาพจาก FSSC 22000 ดังนั้นสำหรับลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า คุณสามารถนำสินค้าของเราขยายตลาดได้อย่างแน่นอน 100% เราพร้อมที่จะสนับสนุนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ