บริษัท ทองหล่อ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ประวัติบริษัทฯ

บริษัท ทองหล่อเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2526 โดย
คุณชลัช พงศ์สิริพรชัย ด้วยความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าให้ดีมีคุณภาพ พร้อมการบริการที่ดี ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 30 ปี ในอุตสาหกรรมการผลิตช็อคโกแลต

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยได้นำเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ ภายใต้ระบบ GMP และ HACCP ในการผลิตสินค้าบริษัทฯ จะคัดสรรและเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาใช้ในการผลิตให้ตรงตามนโยบายบริษัทที่ว่า "สินค้าดีมีคุณภาพ" ทางบริษัทฯ มีมาตรฐานในการตรวจสอบทั้งวัตถุดิบและสินค้าที่ผลิตออกจำหน่าย นอกจากสินค้าที่บริษัทฯ ผลิตจำหน่ายแล้ว บริษัทฯ ยังรับผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งในปัจจุบันมีลูกค้าที่มีชื่อเสียงจำนวนมากที่จ้างให้ทางบริษัทฯ ผลิตตามสูตรของลูกค้า

นโยบายบริษัทฯ


มุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสอดคล้องตามกฎหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการความพึงพอใจแก่ลูกค้า พัฒนาทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องต่อหลักบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม

คุณชลัช พงศ์สิริพรชัย

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายคุณภาพ  โรงงานได้กำหนดวิธีการดำเนินการดังนี้

  1. ดำเนินการควบคุมกระบวนการผลิต ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ จนถึงการขนส่งสู่ลูกค้า
  2. ดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ และระบบความปลอดภัยของอาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการความพึงพอใจแก่ลูกค้า
  3. ปฏิบัติตามกฎหมายด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เพื่อให้ความปลอดภัยต่อลูกค้าตามมาตรฐานสากล
  4. ให้การสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ตั้งไว้
  5. ดำเนินการตรวจติดตามระบบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงระบบให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานตามมาตรฐานระดับสากล

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ศักยภาพของบริษัทฯ


เรามีศักยภาพในการรับทำผลิตภัณฑ์ตกแต่งเบอเกอรี่ แต่งหน้าขนม โรยหน้าไอศครีมและอื่นๆ

อีกทั้งยังสามารถผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า เพราะเรามีโรงงานผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐาน GMP และ HACCP เรายินดีรับทำสินค้าภายใต้แบรนด์ของลูกค้า ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี และความพร้อมในการผลิต อีกทั้งยังมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในตัวผลิตภัณฑ์

พันธกิจบริษัทฯ


ผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพโดยคำนึงถึงมาตรฐานและความปลอดภัยเป็นหลัก

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค

พัฒนาระบบการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยอยู่เสมอ

สนับสนุนลูกค้า พร้อมทั้งดูแลตลอดทุกขบวนการการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด